Thống kê chu kỳ dài nhất bộ số không ra Xổ Số Miền Bắc từ ngày 01/01/2019 đến 10/12/2023
Bộ số Chu kỳ dài nhất không về Khoảng thời gian của chu kỳ Ngày về gần nhất (lượt quay trước)