Thống kê chu kỳ dài nhất bộ số không ra Xổ Số Miền Bắc từ ngày 01/01/2019 đến 18/04/2024
Bộ số Chu kỳ dài nhất không về Khoảng thời gian của chu kỳ Ngày về gần nhất (lượt quay trước)
Bình luận
Tên của tôi là rb nội dung bình luận cảm thấy trong xổ số khúc mắc không hiểu nên hỏi lại thế thôi: Vì thấy trong các vé số mà viết treo giải ở dưới những giải so các chữ số của giải đặc biệt thì một vé chỉ sai trong vé không có một chữ số thì tính sao
(23:02:37 01/02/2023)
P xổ số gì mua bao nhiêu vé cũng chỉ thấy toàn những số ngược của số giải đặc biệt không thế chúng trong vé số trúng hai giải đầu đuôi của lô tô có được ăn không: Giải đặc biệt trong vé số chỉ sai một số của giải và các số khác đầy đủ trong vải chỉ thì sao sai có một chữ số trong giải không có
(23:00:40 01/02/2023)