Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
Xổ số Miền Nam 16h15' Xổ số Miền Trung 17h15' Xổ số Miền Bắc 18h15'
• Tây Ninh • An Giang • Bình Thuận • Quảng Bình • Bình Định • Quảng Trị • Miền Bắc

Xổ số Mega 6/45  Thứ Bảy 01-04-2023

 • 12
 • 34
 • 39
 • 44
 • 49
 • 55
 • 14
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Jackpot 1 0 36,853,249,350
Jackpot 2 0 4,388,287,550
Giải 1 3 40,000,000
Giải 2 467 500,000
Giải 3 9,782 50,000

Xổ số Mega 6/45  Thứ Năm 30-03-2023

 • 06
 • 11
 • 14
 • 21
 • 30
 • 32
 • 22
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Jackpot 1 0 35,002,371,900
Jackpot 2 0 4,182,634,500
Giải 1 7 40,000,000
Giải 2 476 500,000
Giải 3 10,469 50,000
Bình luận